PROJEKTOVÝ DEN MIMO ŠKOLU S VYUŽITÍM ŠABLON

 

Projektový den mimo školu s využitím šablon

Máte málo financí? Jste od nás dále než 10 km? Chcete v Klášterech prožít projektový den na téma ´řemesla´ nebo ´jak vzniká knížka´? Neváhejte a využijte šablon! Splňujeme všechny podmínky – nabízíme spolupráci odborníka z praxe,  délku 4 vyučovacích hodin, zahrnujeme aktivizační metody výuky, kooperativní učení, vedeme žáky k samostatnosti, podporujeme jejich kreativitu. V každém projektu si děti vyrábí vlastnoruční výrobek. Setkání se specialistou v oboru jim pomáhá nadchnout se pro konkrétní činnost. Z projektů si odnáší jak dárek, tak mnoho nových zážitků a poznatků, které mohou prakticky využít.

Žádat lze jen do konce června 2019. Kde o šablonu požádáte?

Více info na:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

nebo pro hl. město Praha

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-064-sablony-ii-pro-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

 

Nabídka projektových dnů přes šablony 2:

Projektový den na téma Život ve středověku    2,5 h či 3,5 h       cena 120 – 150 Kč/ žáka
Projektový den na téma Řemesla                     2,5 či 3,5 h           cena 150 – 180 Kč/ žáka
Projektový den na téma Příběh knihy               2,5 či 3,5 h           cena 120 – 150 Kč/ žáka
Projektový den na téma Život v klášterech       2,5 hči 3,5 h        cena 120 – 150 Kč/žáka
Projektový den na téma Badatelé                     2,5 h či 3,5 h       cena 120 – 150 Kč/žáka

Projektový den se skládá z vzdělávacího programu a vyrábění, délka projektového dne zahrnuje 3 nebo 4 vyučovací hodiny. Zahrnuta je mezi bloky 3 * 45 minut i 1 přestávka (délka 15 minut), projektový den tedy končí po 2,5 h nebo v případě delšího projektového dne (4 * 45 minut) 2 přestávky (celková délka přestávek 30 min), je třeba tedy počítat s koncem projektového dne po 3,5 h.

Projektový den na téma Život ve středověku zahrnuje vzdělávací program, zkoušení dobového oblečení, výrobu středověké listiny s pečetí a středověkého škapulíře, delší varianta pak místo škapulíře výrobu středověké mince. Projektový den na téma Řemesla zahrnuje vzdělávací program na téma řemesla, výrobu pletýnek v dobové pekárně, výrobu dřevěného přívěšku či knoflíku v truhlářské dílně a pracovní listy (knížku, kterou si žáci odnášejí), delší varianta pak navíc výrobu v další řemeslné dílně dle výběru (kožedělný výrobek, kovářský výrobek, knihařský výrobek či barvířský výrobek).

Projektový den na téma Příběh knihy zahrnuje vzdělávací program na téma knihy, psaní, tisku, setkání se spisovatelem a vlastní výrobu (kratší varianta obsahuje výrobu papíru i knížečky, delší varianta – výroba papíru, knížečky a listiny s pečetí). Projektový den na téma Život v klášterechzahrnuje vzdělávací program na téma řeholních řádů, zkoušení hábitů, aktivity jako psaní brkem, silencium apod. a vlastní výrobu – inkoustu a listiny s pečetí. Projektový den na téma Badatelézahrnuje vzdělávací program na téma Badatelé – práce historiků, restaurátorů, chemiků… Hledání ukrytých nálezů a pokladů, výrobu odlitků, lektvarů, práci s barvami, výrobu pečetě.

 

 

 

                                      

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

 

› Zásady ochrany osobních údajů.

› Přihlašte se k odběru klášterních novinek.