Nabídka firemních a rodinných a programů

Organizujeme programy přímo pro firmy. Široká nabídka aktivit, doprovodného servisu a zázemí nejen k motivačním a odměňovacím pobytům pro zaměstnance firmy, ale také pro obchodní partnery a klienty šité na míru. Příprava programů dle požadavků s možností kombinací aktivit. Organizace setkání klientů, PR programy, zaměstnanecké dny.

Konference

Nabízíme atraktivní prostory pro konání konferencí a firemních workshopů s doprovodným programem. Na přání zajistíme  osvětlovací a ozvučovací techniku a další mobiliář.  

Program pro skupiny v Interaktivní expozici lidských dovedností

Nabízíme návštěvu Interaktivní expozice pro skupiny dětí  i dospělých. Mimo aktivit v rámci expozice lze po domluvě zajistit další tvořivé dílny a workshopy.

Řemeslné dílny

Řemeslné dílny soustředěné ve volně přístupných prostorách bývalého kláštera klarisek seznamují aktivní formou malé i velké návštěvníky s tradičními řemesly provozovanými ve středověkých městech i klášterech. Návštěvník má u nás možnost si jednotlivé řemeslné dílny nejenom prohlédnout, ale hlavně si jednotlivá řemesla sám vyzkoušet a vyrobit si pod vedením řemeslníků svůj jedinečný výrobek. Jednotlivé řemeslné dílny nabízí v rámci programových aktivit Klášterů i různé specializované workshopy a kurzy.

Své produkty a workshopy nabízí:

sedlářská a brašnářská dílna
kovárna a řemesla s výhní
sklářská dílna
barvířská dílna

Programy pro děti a rodiny s dětmi

Programy pro děti, dětské skupiny a rodiny s dětmi patří do základní nabídky Klášterů. Ucelené programy i jednotlivé aktivity vychází z bohaté historie města Českého Krumlova, historie Klášterů, rozvoje řemesel i dalších historických činností a dovedností. Animátoři sdílejí s účastníky znalosti o Českém Krumlově, jeho okolí, lidech, kteří zde žili, ale i o historických souvislostech jednotlivých událostí v rámci české historie zajímavými způsoby, např. aktivitou postavenou na divadelních formách. Nabízené programy pro školy nebo skupiny dětí mohou být po konzultaci připraveny nebo uzpůsobeny „na míru“ pro návštěvníky s handicapem. Z programové nabídky jsou oblíbené zejména klášterní příměstské tábory či volnočasové animační programy určené rodinám, kde malí i velcí společně prochází areálem Klášterů a při plnění nejrůznějších úkolů a kvízů neobjevují pouze klášterní záhady a tajemství, ale i další skryté zajímavosti. Tyto programy založené na aktivní spolupráci celé rodiny nejsou časově limitovány, mohou probíhat po celou denní otevírací dobu expozic a jsou průběžně obměňovány dle aktuálního ročního období. Informace o možných aktivitách a jejich náročnosti naleznete také na webových stránkách. Programy lze telefonicky či elektronicky objednat v Návštěvnickém centru Klášterů.

Koncerty, divadla, přednášky, workshopy

Nabídku programů Klášterů v průběhu celého roku doplňuje řada koncertů, divadelních představení pro děti i dospělé, řemeslných a uměleckých workshopů a odborných i populárních přednášek na různá, nejen historická témata. Jako součást Městského divadla Český Krumlov o.p.s. se Kláštery účastní městského programu v rámci městských akcí a slavností. 

Nabídka pro korporátní klientelu

Pro vaše klienty připravíme prožitkový program dle domluvy a v různé délce trvání. Programy organizujeme na míru a zachováváme pravidlo originality pro každého zákazníka. Nabízíme komentované prohlídky v denních či podvečerních hodinách, např. za svitu svíček a to v českém, anglickém nebo německém jazyce. Zajistíme též přípravu programů na míru s historickou tématikou: historická gastronomie, dobové oblékání či prohlídky s animátorem. Programy probíhají naučnou nebo zábavnou formou s možností zajištění hudebních nebo jiných uměleckých vystoupení, např. žonglérských, tanečních nebo ohňových show. Nabízíme také tvořivé aktivity v řemeslných dílnách se zaměřením na spolupráci v týmu. Po domluvě zajistíme ubytování a stravování dle požadavků a možností poskytovatelů těchto služeb. Bližší informace o nabídce a cenách nebo prohlídce prostor podáváme individuálně. Kláštery nabízí i množství unikátních vnějších i vnitřních prostor pro nejrůznější akce: např. koncerty a divadelní představení, přednášky, workshopy, školení, výstavy, svatební obřady a různá setkání i další aktivity. V rámci pronájmů je možné zapůjčení audiovizuální techniky a ozvučení, zajištění doprovodných programů, občerstvení, výzdoby a dalších služeb. Ke všem požadavkům klienta přistupujeme individuálně a snažíme se vyjít vstříc požadavkům v rámci toho, co památkově chráněné  klášterní prostory dovolují. 

Kontaktní osoba: Roman Švec

e-mail: roman.svec@divadlock.cz

telefon: +420 725 554 709

Partneři
Jihočeský kraj Město Český Krumlov Městské divadlo Český Krumlov DMO Český Krumlov Region Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov Trip Advisor Larson-Juhl s.r.o. POHL cz, a.s. VIDOX s.r.o. POstavPO s.r.o. Jihočeská centrála cestovního ruchu Český rozhlas České Budějovice Kudy z nudy

Kláštery Český Krumlov