Otevřeno pátek–neděle vstupy v 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30


Bývalý klášter minoritů, nyní ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, skýtá skvosty v podobě kaple sv. Wolfganga, kde byly jako zázrakem pod plísní, houbou a opadanými omítkami objeveny gotické nástěnné malby. V horní části kaple zůstaly uchovány výtvarně hodnotné barokní výmalby s výjevy ze života sv. Wolfganga.

Gotické klenby křížové chodby poskytují prostor pro ojediněle dochovaný cyklus lunetových obrazů, které pojednávají o narození, životě a smrti sv. Františka. Z celkem původních 25 lunet se jich podařilo zachránit a zrestaurovat 18. Rajská zahrada ambitu je z větší části zastavěna kaplí Panny Marie Einsiedelnské, kterou daroval klášterům Jan Kristián z Eggenbergu s chotí v roce 1680. Ačkoliv je kaple mnohem mladší než klášter samotný, je postavena v gotizujícím tvarosloví, které má tak navazovat na původní gotickou kapli ve švýcarském klášteře Einsiedeln.

Významnou součástí expozice je kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné, kde si můžete prohlédnout barokní oltáře, obrazy s náboženskou tématikou, ale i odhalené gotické nástěnné malby původně uschované pod vrstvami mladších omítek. Kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné stále slouží církevním účelům, pravidelně jsou zde slouženy mše římskokatolické a řeckokatolické církve.

Vchod do expozice je z nádvoří Tramín, informace a vstupenky lze získat v Návštěvnickém centru. Bývalý klášter minoritů je bezbariérově přístupný. Areál bývalého kláštera minoritů včetně většiny exponátů je ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Krása klášterního ambitu, foto: Foto: Lubor MrázekMadony jako ozdoba ambitu minoritů, foto: Lubor MrázekKostel v celé své nádheře, foto: Lubor MrázekKaple Sv. Wolfganga, foto: Lubor MrázekObrazový cyklus sv. Františka, foto: Foto: Kláštery Český KrumlovChodba v klášteře, foto: Kláštery Český KrumlovStrop v kapli sv. Wolfganga, foto: Kláštery Český KrumlovAnděl, foto: Lubor MrázekKůr v kapli sv. Wolfganga, foto: Kláštery Český Krumlov

Vchod do expozice je z nádvoří Tramín, informace a vstupenky lze získat v Návštěvnickém centru. Bývalý klášter minoritů je bezbariérově přístupný. Areál bývalého kláštera minoritů včetně většiny exponátů je ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Město Český Krumlov a jeho kláštery

Město Český Krumlov a jeho kláštery

Tato expozice seznamuje naše návštěvníky s historií Českého Krumlova a jeho klášterů. U vstupu do expozice je umístěn model klášterního komplexu včetně jeho zahrad. Lze tak vidět, proč jsou kláštery významnou součástí Českého Krumlova a jaký měly podíl na formování města. Expozice správně ukazuje období od první písemné zmínky o městě v roce 1253, jeho rozkvětu za vlády Rožmberků a založení klášterů až po moderní historii, a rozpuštění kláštera minoritů v roce 1950.

 

 

Madony

Expozice sochařství

Tato výstava představuje především sochy z vrcholného a pozdního období gotiky, které jsou přímo nebo velmi úzce spjaty s minoritským klášterem v Českém Krumlově. Ambit kláštera ukrývá repliky Krumlovské madony a Třeboňské madony z období kolem roku 1400. Krumlovská madona je kopií polychromované sochy z litého kamene od neznámého sochaře z oblasti Salcburku, označovaného jako Mistr Krumlovské madony. Mezi další významné sochy patří sv. Wolfgang v kapli sv. Wolfganga, Svatý Florián a Svatý Mikuláš. Pozoruhodná je také barokní socha černé Panny Marie Einsiedelnské s Ježíškem.

 

Minorité ve středověku

Minorité ve středověku

Klášter založila v roce 1350 vdova po Petrovi I. Kateřina a její synové Petr, Oldřich, Jan a Jošt. Navázali tak na Petrovu myšlenku rozšířit město. Současná podoba je výsledkem mnoha stavebních epoch: Některé objekty ze 2. poloviny 14. století byly přestavěny v pozdně gotickém období v letech 1490-1520. V 17. a 18. století byl klášter barokně přestavěn a získal dnešní podobu. Expozice pojednává o založení řádu a jeho postupném rozvoji a šíření do dalších zemí. Část expozice seznamuje s vývojem architektury a umění řádu v českých zemích. U vstupu do expozice je umístěn model klášterního komplexu včetně jeho zahrad, který názorně ilustruje rozvržení jednotlivých budov a jeho rozdělení na ženskou i mužskou část.

 

Kostel Božího těla

Kostel Božího těla a Panny Marie

Klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie je v současné době jediným dochovaným sdruženým klášterním kostelem pro ženskou a mužskou řeholi v českých zemích. Ještě patrně před svým dokončením byl 31. května 1358 vysvěcen. Kostel prošel v průběhu staletí několika výraznými proměnami, kdy byla například vložena oratoř sester a bratrů do patra ve východní a západní části kostela. Souviselo to s několika požáry v barokním období i s nárůstem počtu řeholníků. Přes mladší úpravy zůstala zachována řada pozoruhodných stavebních a uměleckořemeslných detailů z období středověku včetně obvodových stěn na jižní a severní straně.

 

 

Obrazový cyklus život sv. Františka z Assisi

Cyklus lunetových obrazů: Život sv. Františka z Assisi

Cyklus lunet na stěnách v prostoru kláštera minoritů byl vytvořen v letech 1657-1667. Celý cyklus zachycuje scény ze života Františka z Assisi, zakladatele žebravého řádu mnichů minoritů. Například obraz Stigmatizace sv. Františka pochází z roku 1657 a je dílem Melichara Otta, dvorního malíře rodiny Eggenbergů. Tomuto malíři lze připsat i další obrazy: např. Narození sv. Františka, Obrácení k lepšímu životu, Nešťastní rodiče žádají sv. Františka, aby našel jejich ztracené dítě aj.

 

 

 

 

Partneři
Jihočeský kraj Město Český Krumlov Městské divadlo Český Krumlov DMO Český Krumlov Region Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov Trip Advisor Larson-Juhl s.r.o. POHL cz, a.s. VIDOX s.r.o. POstavPO s.r.o. Jihočeská centrála cestovního ruchu Český rozhlas České Budějovice Kudy z nudy

Kláštery Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Využíváme také cookies pro remarketing, které déle využívají reklamní a sociální sítě pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: