Expozice pro turistyŽIVOT A UMĚNÍ V KRUMLOVSKÝCH KLÁŠTERECH

Bývalý klášter minoritů

Tento expoziční okruh přibližuje návštěvníkovi architekturu a umění středověkého dvojklášteří.

Bývalý klášter minoritů, nyní ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, skýtá skvosty v podobě kaple sv. Wolfganga, kde byly jako zázrakem pod plísní, houbou a množstvím omítek objeveny gotické fresky postupující od spodní části přes barokní drapérie až po secesně vymalovaný strop vyobrazující život sv. Wolfganga.

Gotické klenby Křížové chodby poskytují prostor ojediněle dochovanému cyklu lunetových obrazů, které pojednávají o narození, životě a smrti sv. Františka. Z celkem původních 25 lunet se jich podařilo zachránit a zrestaurovat 18. Rajská zahrada ambitu je zastavěna kaplí Panny Marie Einsiedelnské, kterou klášterům daroval Jan Kristián z Eggenbergu s chotí v roce 1680. Ačkoliv je kaple mnohem mladší než klášter samotný, je postavena v gotickém stylu.

Kromě sochy Černé madony v kapli Panny Marie Einsiedelnské, můžete obdivovat také sochu Krumlovské madony, Třeboňské madony a obraz Roudnické madony, umístěný v expozici kláštera klarisek.

Významnou součástí expozice je kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné, kde si můžete prohlédnout původní oltáře, náboženské obrazy, ale i fresky původně uschované pod vrstvami omítek. Kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné stále slouží církevním účelům, pravidelně jsou zde slouženy mše římskokatolické a řeckokatolické církve.

Krása klášterního ambitu, foto: Foto: Lubor MrázekMadony jako ozdoba ambitu minoritů, foto: Lubor MrázekKostel v celé své nádheře, foto: Lubor MrázekKaple Sv. Wolfganga, foto: Lubor MrázekObrazový cyklus sv. Františka, foto: Foto: Kláštery Český KrumlovChodba v klášteře, foto: Kláštery Český KrumlovStrop v kapli sv. Wolfganga, foto: Kláštery Český KrumlovAnděl, foto: Lubor MrázekKůr v kapli sv. Wolfganga, foto: Kláštery Český Krumlov

Vchod do expozice je z nádvoří Tramín, informace a vstupenky lze získat v Návštěvnickém centru. Bývalý klášter minoritů je bezbariérově přístupný. Areál bývalého kláštera minoritů včetně většiny exponátů je ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Město Český Krumlov a jeho kláštery

Město Český Krumlov a jeho kláštery

Tato expozice seznamuje naše návštěvníky s historií Českého Krumlova a jeho klášterů. U vstupu do expozice je umístěn model klášterního komplexu včetně jeho zahrad. Lze tak vidět, proč jsou kláštery významnou součástí Českého Krumlova a jaký měly podíl na formování města. Expozice správně ukazuje období od první písemné zmínky o městě v roce 1253, jeho rozkvětu za vlády Rožmberků a založení klášterů až po moderní historii, a rozpuštění kláštera minoritů v roce 1950.

 

 

Madony

Expozice sochařství

Tato výstava představuje vrcholně a pozdně středověké sochy, které jsou přímo nebo velmi úzce spjaty s minoritským klášterem v Českém Krumlově. Ambit kláštera ukrývá repliky Krumlovské madony a Třeboňské madony. Krumlovská madona je polychromovaná vápencová socha od neznámého sochaře označovaného jako Mistr Krumlovské madony, pochází z doby kolem roku 1393. Součástí expozice jsou dvě sochy ze 2. čtvrtiny 15. století pocházející z nedalekého poutního místa Kájov; zobrazují madonu a vzkříšeného Krista. Mezi další významné sochy patří Sv. Wolfgang, Svatý Florián a  Svatý Mikuláš a Sv. Fratišek z Assisi. Zajímavostí je také socha Panny Marie Einsiedelnské.

 

Minorité ve středověku

Minorité ve středověku

Klášter založila vdova po Petrovi I. Kateřina a její synové Petr, Oldřich, Jan a Jošt. Navázali tak na Petrovu myšlenku rozšířit město. Klášter byl vysvěcen v roce 1358 na počest Božího těla a Slavné Panny Marie Bolestné. Současná podoba je výsledkem mnoha stavebních epoch: v zemi jsou stavební základy ze 2. poloviny 14. století, které byly přestavěny v pozdně gotickém období v letech 1490-1500. V 17. a 18. století byl klášter barokně přestavěn a získal dnešní podobu. Expozice pojednává o původu a historii řádu, o obtížném získávání papežova souhlasu s řádem a o následném rozdělení řádu ve 13. století. Část expozice seznamuje s vývojem architektury a umění řádu v českých zemích a upozorňuje na české kláštery a domy minoritů, jejichž význam ovlivnil dnešní architekturu. 

 

Kostel Božího těla

Kostel Božího těla a Panny Marie

Klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie je v současné době jediným dochovaným sdruženým klášterním kostelem pro ženskou a mužskou řeholi v českých zemích. Krátce po založení klášterů v roce 1350 byl klášterní kostel (zřejmě ještě ne zcela dostavěný) 31. května 1358 vysvěcen. Kostel prošel v průběhu staletí několika výraznými proměnami, kdy byla například vložena patrová oratoř. Současná podoba klášterního kostela je určena několika úpravami z důvodu požáru na počátku třicetileté války, v roce 1668, ale také díky výraznému nárůstu počtu komunit řeholníků a řeholnic, kterým již vymezený prostor pro obě oddělené komunity nestačil. Přes úpravy zůstala zachována řada pozoruhodných stavebních a uměleckořemeslných detailů z období středověku včetně obvodových stěn na jižní a severní straně.

 

 

Obrazový cyklus život sv. Františka z Assisi

Cyklus lunetových obrazů: Život sv. Františka z Assisi

Cyklus lunet na stěnách v prostoru kláštera minoritů byl vytvořen v letech 1657-1667. Celý cyklus zachycuje scény ze života Františka z Assisi, zakladatele žebravého řádu mnichů minoritů. Například obraz Stigmatizace sv. Františka pochází z roku 1657 a je dílem Melichara Otta, dvorního malíře rodiny Eggenbergů. Tomuto malíři lze připsat i další obrazy, Narození sv. Františka, Obrácení k lepšímu životu, Nešťastní rodiče žádají sv. Františka, aby našel jejich ztracené dítě.

 

 

Vstupné do expozice: ŽIVOT A UMĚNÍ V KRUMLOVSKÝCH KLÁŠTERECH

                                    základní 150,- Kč / snížené 100,- Kč / rodinné 300,- Kč

 

Partneři
Jihočeský kraj Město Český Krumlov Městské divadlo Český Krumlov DMO Český Krumlov Region Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov Trip Advisor Larson-Juhl s.r.o. POHL cz, a.s. VIDOX s.r.o. POstavPO s.r.o. Jihočeská centrála cestovního ruchu Český rozhlas České Budějovice Kudy z nudy

Kláštery Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Využíváme také cookies pro remarketing, které déle využívají reklamní a sociální sítě pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: