Nabídka firemních a rodinných programů

Organizujeme programy přímo pro firmy. Široká nabídka aktivit, doprovodného servisu a zázemí nejen k motivačním a odměňovacím pobytům pro zaměstnance firmy, ale také pro obchodní partnery a klienty šité na míru. Příprava programů dle požadavků s možností kombinací aktivit. Organizace setkání klientů, PR programy, zaměstnanecké dny.

Konference

Nabízíme atraktivní prostory pro konání konferencí a firemních workshopů s doprovodným programem. Na přání zajistíme osvětlovací a ozvučovací techniku a další mobiliář.

Program pro skupiny v Interaktivní expozici lidských dovedností

Nabízíme návštěvu Interaktivní expozice pro skupiny dětí i dospělých. Mimo aktivit v rámci expozice lze po domluvě zajistit další tvořivé dílny a workshopy.

Řemeslné dílny

Řemeslné dílny soustředěné ve volně přístupných prostorách bývalého kláštera klarisek seznamují aktivní formou malé i velké návštěvníky s tradičními řemesly provozovanými ve středověkých městech i klášterech. Návštěvník má u nás možnost si jednotlivé řemeslné dílny nejenom prohlédnout, ale hlavně si jednotlivá řemesla sám vyzkoušet a vyrobit si pod vedením řemeslníků svůj jedinečný výrobek. Jednotlivé řemeslné dílny nabízí v rámci programových aktivit Klášterů i různé specializované workshopy a kurzy.

Své produkty a workshopy nabízí:

  • sedlářská a brašnářská dílna
  • kovárna a řemesla s výhní
  • sklářská dílna
  • barvířská dílna

Programy pro děti a rodiny s dětmi

Programy pro děti, dětské skupiny a rodiny s dětmi patří do základní nabídky Klášterů. Ucelené programy i jednotlivé aktivity vychází z bohaté historie města Českého Krumlova, historie Klášterů, rozvoje řemesel i dalších historických činností a dovedností. Animátoři sdílejí s účastníky znalosti o Českém Krumlově, jeho okolí, lidech, kteří zde žili, ale i o historických souvislostech jednotlivých událostí v rámci české historie zajímavými způsoby, např. aktivitou postavenou na divadelních formách. Nabízené programy pro školy nebo skupiny dětí mohou být po konzultaci připraveny nebo uzpůsobeny „na míru“ pro návštěvníky s handicapem. Z programové nabídky jsou oblíbené zejména klášterní příměstské tábory či volnočasové animační programy určené rodinám, kde malí i velcí společně prochází areálem Klášterů a při plnění nejrůznějších úkolů a kvízů neobjevují pouze klášterní záhady a tajemství, ale i další skryté zajímavosti. Tyto programy založené na aktivní spolupráci celé rodiny nejsou časově limitovány, mohou probíhat po celou denní otevírací dobu expozic a jsou průběžně obměňovány dle aktuálního ročního období. Informace o možných aktivitách a jejich náročnosti naleznete také na webových stránkách. Programy lze telefonicky či elektronicky objednat v Návštěvnickém centru Klášterů.

Koncerty, divadla, přednášky, workshopy

Nabídku programů Klášterů v průběhu celého roku doplňuje řada koncertů, divadelních představení pro děti i dospělé, řemeslných a uměleckých workshopů a odborných i populárních přednášek na různá, nejen historická témata. Jako součást Městského divadla Český Krumlov o.p.s. se Kláštery účastní městského programu v rámci městských akcí a slavností. 

Nabídka pro korporátní klientelu

Pro vaše klienty připravíme prožitkový program dle domluvy a v různé délce trvání. Programy organizujeme na míru a zachováváme pravidlo originality pro každého zákazníka. Nabízíme komentované prohlídky v denních či podvečerních hodinách, např. za svitu svíček a to v českém, anglickém nebo německém jazyce. Zajistíme též přípravu programů na míru s historickou tématikou: historická gastronomie, dobové oblékání či prohlídky s animátorem. Programy probíhají naučnou nebo zábavnou formou s možností zajištění hudebních nebo jiných uměleckých vystoupení, např. žonglérských, tanečních nebo ohňových show. Nabízíme také tvořivé aktivity v řemeslných dílnách se zaměřením na spolupráci v týmu. Po domluvě zajistíme ubytování a stravování dle požadavků a možností poskytovatelů těchto služeb. Bližší informace o nabídce a cenách nebo prohlídce prostor podáváme individuálně. Kláštery nabízí i množství unikátních vnějších i vnitřních prostor pro nejrůznější akce: např. koncerty a divadelní představení, přednášky, workshopy, školení, výstavy, svatební obřady a různá setkání i další aktivity. V rámci pronájmů je možné zapůjčení audiovizuální techniky a ozvučení, zajištění doprovodných programů, občerstvení, výzdoby a dalších služeb. Ke všem požadavkům klienta přistupujeme individuálně a snažíme se vyjít vstříc požadavkům v rámci toho, co památkově chráněné klášterní prostory dovolují. 

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: