Provozovatelé Klášterů Český Krumlov a partneři

 

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Jedná se o jediný řád českého původu, který se vyvinul z laického špitálního bratrstva, a byl založen roku 1233 sv. Anežkou Přemyslovnou v Praze.  Je jediným mužským řádem, který vznikl na českém území a v Praze měl vždy své hlavní sídlo. Řád sice nedal církvi žádného svatého či blahoslaveného, ale přesto vyoral hlubokou a nesmazatelnou brázdu v oblasti kultury a vzdělanosti, jakož i na poli duchovním a charitativním, a to nejen v českých zemích, ale i všude tam, kam až jeho vliv dosahal.

 

Město Český Krumlov

Město Český Krumlov

Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů s impozantní dominantou zámku nad meandrem Vltavy, vynikající výstavy umělců světoznámých jmen, koncerty, hudební festivaly, divadelní představení, hospůdky, kavárny i středověké krčmy.

 

Městské divadlo Český Krumlov

Městské divadlo Český Krumlov

Posláním Městského divadla Český Krumlov je přinášet celoročně do Českého Krumlova kvalitní, žánrově pestrou kulturní nabídku pro všechny věkové kategorie. A to především pro občany města a okresu. Městské divadlo Český Krumlov o.p.s. je obecně prospěšnou společností.

 

SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově

SUPŠ sv. Anežky České Český Krumlov

SUPŠ byla po vypracování projektu zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě státních škol v roce 1991. Její patronkou se stala sv. Anežka z rodu Přemyslovců, která podporovala umění a vzdělanost. Výuka na SUPŠ sv. Anežky České probíhá formou čtyřletého denního studia.

 

Centrum barokní kultury Český Krumlov

Centrum barokní kultury Český Krumlov

Myšlenkou a cílem „Centra barokní kultury“ v rámci projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov (IOP) bylo vytvořit funkční, časově perspektivní výukové centrum, které bude prvořadně zázemím pro dobové osvojování širokého komplexu barokních umění v rámci tzv. barokní opery.

 

 

Partneři
Jihočeský kraj Město Český Krumlov Městské divadlo Český Krumlov DMO Český Krumlov Region Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov Trip Advisor Larson-Juhl s.r.o. POHL cz, a.s. VIDOX s.r.o. POstavPO s.r.o. Jihočeská centrála cestovního ruchu Český rozhlas České Budějovice Kudy z nudy

Kláštery Český Krumlov