Vstupné

EXPOZICE

1. ŽIVOT A UMĚNÍ V KRUMLOVSKÝCH KLÁŠTERECH

Expozice pro turisty

Obsahuje subexpozice: Madony, Expozice sochařství, Minorité ve středověku, Obrazový cyklus Život sv. Františka z Assisi, Pozdně středověká architektura jižních Čech, Osobnost Jana Kapistrána, Dějiny kláštera, Klášterní život, Osobnost sv. Kláry, Religiozita a zbožnost, Umění v klášteře.
základní 100,- Kč / snížené 80,- Kč / rodinné 250,- Kč

2. INTERAKTIVNÍ EXPOZICE LIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ (pro rodiny s dětmi, aneb hravě historií)

Expozice pro rodiny s dětmi

Obsahuje subexpozice: Skladování potravin a nápojů od středověku, Alchymistická laboratoř, Domáci život šlechty v gotice, Domáci život šlechty v renesanci, Hygiena našich předků, Skladování bylin a léčitelství, Volný čas, hračky, středověké stroje a vynálezy, Knihtisk a šablonová malba, Iluminátorská dílna. Půdní expozice (Camera obscura, Model města Český Krumlov v měřítku 1:150, Dance Macabre, Expozice historických stavebních prvků, Tajemná půda), Expozice pivovarnictví
základní 190,- Kč / snížené 150,- Kč / rodinné 380,- Kč

ŘEMESLNÉ DÍLNY

Expozice pro rodiny s dětmi

Krejčovna, kovárna, hrnčírna, sklárna, břašnáři, pekárna, knihař a valchovna
Řemeslné dílny jsou volně přístupné. Zpoplatněna je výroba řemeslného výrobku. Platidlem v řemeslných dílnách jsou klášterní žetony
směnný kurz klášterního žetonu: 10,- Kč = 1 žeton

STŘEDOVĚKÁ HRA

Expozice pro rodiny s dětmi

Cena pro rodinu (2 dospělí až 3 děti do 15 let) 450,- Kč / cena pro každé další dítě 100,- Kč

Hru není třeba rezervovat, poslední vstup v 16.00 hod.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S PRŮVODCEM

Bývalý klášter minoritů nebo Bývalý klášter klarisek
osoba 190,- Kč / možné na objednání pro minimálně 5 osob

ŠKOLNÍ SKUPINY

Interaktivní expozice lidských dovedností: 80,- Kč
Život a umění v krumlovských klášterech: 80,- Kč

Tyto expozice procházíte bez průvodce. Pokud chcete osobní vedení klášterním pedagogem, můžete využít výukové programy.

Kategorie vstupného

Snížené vstupné: děti od 4 let, studenti, senioři nad 65 let
Rodinné vstupné: 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let

Student - osoba do věku 26 let, po předložení studentského průkazu ISIC, příp. jiného platného dokladu o studiu
Senior - osoba nad 65 let, po předložení relevantního dokladu (obč. průkaz, pas), nebo po předložení seznamu CK
ZTP, ZTP/P - zdarma, po předložení průkazu (nevztahuje se na komentované prohlídky, školní programy, jednorázové akce a řemeslné tvoření)
Děti do 4 let zdarma (nevztahuje se na komentované prohlídky)
Rodinné vstupné - 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let
Sleva za hromadnou vstupenku pro skupiny od 15 osob - sleva ve výši 10% (nevztahuje se na snížené vstupné)
Vedoucí skupiny nad 15 osob mají vstup zdarma
Příplatek pro návštěvy mimo provozní dobu - příplatek 100% k ceně vstupného
CRUMLOV CARD - vstup zdarma na prohlídku Život a umění v krumlovských klášterech
LIPNO CARD - 20% sleva na prohlídky Život a umění v krumlovských klášterech nebo Interaktivní expozice lidských dovedností
U komentovaných prohlídek nejsou poskytované žádné slevy
Školní skupiny - na objednávku, dle programové nabídky

TENTO CENÍK JE PLATNÝ DO KONCE ROKU 2020

Rezervace vstupenek

Telefon: +420 725 554 705 / e-mail: rezervace@divadlock.cz

Publicita IROP, MMR ČR
Partneři Klášterů Český Krumlov Jihočeský kraj Město Český Krumlov Městské divadlo Český Krumlov Český rozhlas České Budějovice Kudy z nudy Trip Advisor

Kláštery Český Krumlov