Řemeslné dílny v Klášterech Český Krumlov

Cílem těchto dílen je seznámit návštěvníka s tradičními řemesly, které byly provozovány jak na půdě středověkých klášterů, tak ve středověkých městech. Návštěvník tak má možnost prohlédnout a osahat si autentické vybavení jednotlivých řemeslných dílen, jednotlivé řemeslné výrobky a také si jejich výrobu sám vyzkoušet. Koncepce této subexpozice je doplňkovou částí celé expozice „Historické umění a řemesla“. Pojednává o tradičních řemeslech, jež byla provozována ve středověkých městech a částečně i klášterech. Součástí této části expozice jsou dílny rozličných řemeslných profesí vybavené replikami výrobních nástrojů, kterými jednotliví řemeslníci vyrábějí tradičním způsobem před zraky návštěvníka různé výrobky.

 

Brašnářská a sedlářská dílna

Brašnářská a sedlářská dílna

Sedláři měli ve středověku velký význam, neboť zhotovovali postroje nejen pro koně jezdecké (bojové a cestovní), ale spolu s uzdaři rovněž pro koně tažné. Rozmach specializace sedlářů můžeme sledovat ve 14. století. Sedlo se již ve 13. století rozdělovalo podle účelu na sedla bojová či turnajová a sedla cestovní.

 

 

 

 

Kovářka

Kovárna

Tato subexpozice návštěvníky seznamuje s kovářským řemeslem a příbuznými obory, jako je šperkař, mečíř, nožíř či platnéř. Kovářství od nepaměti patřilo k nejvýznamnějším oborům lidské činnosti a jeho historie sahá do starověku. Kovář byl vždy univerzálním výrobcem, který zhotovoval celou škálu železných výrobků. Vyráběl především železné části nářadí, koval koně a vyráběl veškeré železné předměty. V této řemeslné dílně bude možné vidět i příbuzné obory využívající kovářskou výheň jako šperkař, mečíř či nožíř,platnéř, cizelér či pregéř. K vidění je pro návštěvníky funkční vybavení kovářské dílny a zájemci si mohou vyzkoušet vyrobit sami jednoduchý kovářský výrobek

Tvorba vinutých perel

Sklárna

Sklářská dílna představuje návštěvníkům v autentickém prostředí výrobu skleněných výrobků. Sklářství patří historicky k řemeslům, jež lidstvo doprovází po pět tisíciletí. Sklenářské dílny se vyskytovaly mimo městské hradby v místech vázaných na výskyt surovin (křemičité písky) – Šumava. Sklářská i sklenářská výroba staršího období souvisela s činností klášterů.Sklenářské řemeslo se poté rozšířilo se zobecněním skleněných výplní v šlechtických a měšťanských interiérech. Řemeslník bude v dílně vyrábět drobné sklářské výrobky a zájemci z řad návštěvníků si budou moci vyzkoušet vlastní zručnost.

Barvířka

Barvírna

Barvíř tkanin vybarvoval přízi, barvil a sušil tkaniny. Zpočátku byly barevné tkaniny pro běžnou potřebu příliš vzácné a používalo se jich jen při náboženských obřadech a slavnostních příležitostech. Teprve počátkem 14. století se začínají používat barvené tkaniny. Rozmachu ale docílilo až v 16. století, ale obecného uplatnění dostaly barvené tkaniny a vlákna až v 18. století. V barvířské dílně se kromě šatů vyrábí i čepice z merino vlny, nebo dekorativní mandaly. Přijďte si vyzkoušet barvířské řemeslo i vy a vytvořte si originální kousek.
 
 
 

 

Partneři
Jihočeský kraj Město Český Krumlov Městské divadlo Český Krumlov DMO Český Krumlov Region Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov Trip Advisor Larson-Juhl s.r.o. POHL cz, a.s. VIDOX s.r.o. POstavPO s.r.o. Jihočeská centrála cestovního ruchu Český rozhlas České Budějovice Kudy z nudy

Kláštery Český Krumlov